Sekrety mnichów

odc

Rytuał i głębia

O modlitwie brewiarzowej, o przeżywaniu Mszy Świętej, o konfesjonale i spowiedzi – rozmawiają Judyta Syrek i ojciec Leon. Z kolejnego odcinka dowiadujemy się kto napisał chorał i jak wpływa on na człowieka.

Rytuał i głębia

O modlitwie brewiarzowej, o przeżywaniu Mszy Świętej, o konfesjonale i spowiedzi – rozmawiają Judyta Syrek i ojciec Leon. Z kolejnego odcinka dowiadujemy się kto napisał chorał i jak wpływa on na człowieka.

Doskonałość i ułomność

Judyta Syrek i ojciec Leon odwiedzają kryptę. To szczególne miejsce skłania do szczególnych rozmów o doskonałości i ułomności. Jak mówi św. Benedykt: poprzez pokorę dochodzi się do doskonałości, a doskonałość jest na końcu. Człowiek pokorny uznaje swoje miejsce w stosunku do Boga, a zaczyna od bojaźni. Ale nie chodzi o bojaźń i lęk przed drugim człowiekiem czy Bogiem. Bojaźń wzbudza pragnienie prawdy... W kolejnych Sekretach Mnichów Judyta wraz z ojcem Leonem porozmawiają o stopniach pokory i doskonałości.

Doskonałość i ułomność

Judyta Syrek i ojciec Leon odwiedzają kryptę. To szczególne miejsce skłania do szczególnych rozmów o doskonałości i ułomności. Jak mówi św. Benedykt: poprzez pokorę dochodzi się do doskonałości, a doskonałość jest na końcu. Człowiek pokorny uznaje swoje miejsce w stosunku do Boga, a zaczyna od bojaźni. Ale nie chodzi o bojaźń i lęk przed drugim człowiekiem czy Bogiem. Bojaźń wzbudza pragnienie prawdy... W kolejnych Sekretach Mnichów Judyta wraz z ojcem Leonem porozmawiają o stopniach pokory i doskonałości.

Sztuka budowania

Benedyktyni, zakon ojca Leona, mieli ogromni wpływ nie tylko na kulturę europejską – duchowość, naukę, literaturę, ale także na ówczesne budownictwo, nie tylko sakralne. W kolejnym odcinku Sekretów Mnichów Judyta Syrek rozmawia z najbardziej znanym krakowskim benedyktynem – nie tylko na temat budowania klasztorów i projektowania ogrodów, ale także o budowaniu... relacji społecznych.

Sztuka budowania

Benedyktyni, zakon ojca Leona, mieli ogromni wpływ nie tylko na kulturę europejską – duchowość, naukę, literaturę, ale także na ówczesne budownictwo, nie tylko sakralne. W kolejnym odcinku Sekretów Mnichów Judyta Syrek rozmawia z najbardziej znanym krakowskim benedyktynem – nie tylko na temat budowania klasztorów i projektowania ogrodów, ale także o budowaniu... relacji społecznych.

Pokuta i kara

Judyta Syrek odkrywa kolejne sekrety benedyktyńskich mnichów. Włosienica, umartwienia, pokuta. Jak pokutują mnisi w klasztorze? Czy się biczują? A jak powinni pokutować "zwykli" ludzie? Jakie formy pokutowania są zalecane w klasztorach?..

Pokuta i kara

Judyta Syrek odkrywa kolejne sekrety benedyktyńskich mnichów. Włosienica, umartwienia, pokuta. Jak pokutują mnisi w klasztorze? Czy się biczują? A jak powinni pokutować "zwykli" ludzie? Jakie formy pokutowania są zalecane w klasztorach?..

Acedia, czyli duchowe znużenie

W kolejnym odcinku Judyta Syrek pyta o. Leona o acedię. Co to jest acedia? Jak można się jej „nabawić”? Jak się leczy tę przypadłość? Czy acedia to noc ciemności, jakiej doświadczali ludzie święci, jak św. Jan od Krzyża czy św. Matka Teresa z Kalkuty?

Acedia, czyli duchowe znużenie

W kolejnym odcinku Judyta Syrek pyta o. Leona o acedię. Co to jest acedia? Jak można się jej „nabawić”? Jak się leczy tę przypadłość? Czy acedia to noc ciemności, jakiej doświadczali ludzie święci, jak św. Jan od Krzyża czy św. Matka Teresa z Kalkuty?

Wtajemniczenie

Filokalia – co to jest i po co zostało napisane? Ojciec Leon opowie czym są te stare teksty spisywane przez dziesięć wieków, wyjaśni jak je czytać i z nich korzystać. Umiłowanie dobra i piękna, oczyszczanie umysłu i opanowanie zmysłów, szukanie Boga.

Wtajemniczenie

Filokalia – co to jest i po co zostało napisane? Ojciec Leon opowie czym są te stare teksty spisywane przez dziesięć wieków, wyjaśni jak je czytać i z nich korzystać. Umiłowanie dobra i piękna, oczyszczanie umysłu i opanowanie zmysłów, szukanie Boga.

Reguła Mistrza

W kolejnym odcinku Sekretów Mnichów ojciec Leon opowie o Regułach św. Benedykta, które są także instrukcją życia społecznego i duchownego. Reguła zaczyna się słowami: „kimkolwiek jesteś ty” - odnosi się więc do ludzi dobrej woli, trzeba go tylko „przekonwertować” na osobisty program. Reguła św. Benedykta stała się podstawą życia i działania dla innych zakonów i klasztorów. Zgodnie z nią trzeba modlić się, pracować, milczeć w pewnych sytuacjach, być pokornym...

Reguła Mistrza

W kolejnym odcinku Sekretów Mnichów ojciec Leon opowie o Regułach św. Benedykta, które są także instrukcją życia społecznego i duchownego. Reguła zaczyna się słowami: „kimkolwiek jesteś ty” - odnosi się więc do ludzi dobrej woli, trzeba go tylko „przekonwertować” na osobisty program. Reguła św. Benedykta stała się podstawą życia i działania dla innych zakonów i klasztorów. Zgodnie z nią trzeba modlić się, pracować, milczeć w pewnych sytuacjach, być pokornym...

Sztuka kochania siebie i innych

Kolejny odcinek poświęcony jest sztuce kochania... siebie i innych. Jak odróżnić miłość siebie od miłości własnej? Czy można kochać siebie, nie znając... siebie? Jak kochać bliźniego? Odpowiedzi na te pytania postara się odnaleźć Judyta Syrek w dociekliwej rozmowie z ojcem Leonem Knabitem. Daniem głównym w odcinku o miłości będą mądre wskazówki krakowskiego benedyktyna, a deserem pyszne danie Grzegorza Buckiego, który zaproponuje swoim gościom i widzom dane według przepisu św. Hildegardy.

Sztuka kochania siebie i innych

Kolejny odcinek poświęcony jest sztuce kochania... siebie i innych. Jak odróżnić miłość siebie od miłości własnej? Czy można kochać siebie, nie znając... siebie? Jak kochać bliźniego? Odpowiedzi na te pytania postara się odnaleźć Judyta Syrek w dociekliwej rozmowie z ojcem Leonem Knabitem. Daniem głównym w odcinku o miłości będą mądre wskazówki krakowskiego benedyktyna, a deserem pyszne danie Grzegorza Buckiego, który zaproponuje swoim gościom i widzom dane według przepisu św. Hildegardy.

Cnoty i zalety

O. Leon odkrywa kolejne sekrety mnichów: tym razem zaprasza do kapitularza. Miejsca szczególnego dla każdego klasztoru: to w nim odbywają się ważne spotkania mnichów, w kapitularzu wystawiana jest trumna z ciałem zmarłego mnicha...

Cnoty i zalety

O. Leon odkrywa kolejne sekrety mnichów: tym razem zaprasza do kapitularza. Miejsca szczególnego dla każdego klasztoru: to w nim odbywają się ważne spotkania mnichów, w kapitularzu wystawiana jest trumna z ciałem zmarłego mnicha...

Wady i grzechy

Tematem odcinka są wady i grzechy, które niektórych ludzi pchają do klasztoru, gdzie można znaleźć Boga – lekarstwo na wiele ludzkich spraw, wyciszenie w klasztornych murach i wspaniałą klasztorną kuchnię, która ukoi niejedno ludzkie złamane serce. Gościnność benedyktyńska jest znana w całej Polsce – bez tej wspaniałej atmosfery nie można ukoić ciała i duszy.

Wady i grzechy

Tematem odcinka są wady i grzechy, które niektórych ludzi pchają do klasztoru, gdzie można znaleźć Boga – lekarstwo na wiele ludzkich spraw, wyciszenie w klasztornych murach i wspaniałą klasztorną kuchnię, która ukoi niejedno ludzkie złamane serce. Gościnność benedyktyńska jest znana w całej Polsce – bez tej wspaniałej atmosfery nie można ukoić ciała i duszy.